CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TRÍ DŨNG